pátek
07.12.2018
18:00
nutná rezervace
houry@volny.cz

Tradiční adventní oslava s jednoduchým společným tancem a zpěvem. Léčivé a očišťující… Aramejský Otčenáš vytvořený Saadim (Neil Dougles Klotz) jako cyklus tanců na známá Ježíšova slova. Mezi stovkami kruhových tanců, které se tančí po celém světě, a které v Plzni dlouhodobě uvádí certifikovaná lektorka Martina Hourová, zaujímá Aramejský Otčenáš výsadní postavení, spolu s dalšími cykly na motivy Blahoslavenství, Genesis, Já Jsem…

Vhodné i pro nově příchozí, vše se společně naučíme. Rezervace místa na: houry@volny.cz

Více akcí a informací: http://houry.cz

Zastavte se
na zastávce