úterý
03.11.2020
18:00 až 20:00

Výstavu A5, A4, A3 a něco mezi tím spojuje jedna absolventka a dva studenti malby na FDU LS na ZČU v Plzni. Název výstavy poukazuje na tři různé přístupy autorů, k různě velkým formátům. Každý jde svou cestou od kresby po malbu, či fotomontáž. Výstava je ukázkou toho, jak formát může ovlivnit působení obrazu na diváka.
Existuje také něco mezi formáty? To se dozvíte pokud dorazíte na vernisáž 3.11. 2020 v 18 hod.

Tereza Lišková je absolventkou malby na FDU LS na ZČU v Plzni. Během svého studia se věnovala malbě na různé materiály a zkoumala hranice malby. Pracovala s kartonem, kobercem a například také polystyrenem. Za svoji diplomovou práci Stopy ( boty jako obraz, obraz jako boty) získala ocenění děkana za výbornou diplomovou práci. Zde zkoumala hranice materiálu, polystyrenové objekty leptala ředidlem. Nyní se ve své tvorbě věnuje krajině svého domova a tzv. Zemědělské epopeji. Lákají ji venkovská témata, která jsou spojena s místem, kde vyrůstala. Na výstavě Tereza představí svoje kresby inspirované zážitky z plenéru, kterému se v poslední době věnuje.

Jakub Černý je mladý umělec, původem z Prahy a studující v Plzni. Vystudoval střední grafickou školu a nyní studuje malbu na FDU LS na ZČU v Plzni.
Snaží se ve své tvorbě různými způsoby kombinovat různá média, jako jsou sochy, malby, koláže, kresby všeho druhu a fotomontáže. Hlavní část této výstavy je složena právě z koláží vytvářených z fotografií uměleckých děl, které jsou v programech Adobe kombinovány s vektorovými kresbami. Asi je to příliš volné na to, aby se to dalo označit za grafiku. Jde tu především o dosažení dokonalé barevnosti a takového druhu kompozice, který diváka zaujme. Jakub Černý se příliš nezajímá, jak si můžete všimnout o klasické prvky nebo správnou křivku lineární perspektivy. Jde mu spíš o dosažení něčeho absurdního a divokého a tyto vjemy krotí příjemný barevný kontrast. Umělec se snaží vyhnout kýči či čemukoli lacinému. V některých případech odkazuje svým způsobem na historii umění nebo na některé své současníky. Jde tu o vytvoření něčeho zajímavého a nápaditého a současně krásného a divokého. Na druhou stranu, umělcova práce je značně různorodá a u mnohých děl o tyto vjemy nejde. Umělec také velmi často užívá náhody. V jistém slova smyslu se tedy jeho práce nedá celkově zcela popsat či zařadit.

Kateřina Frgálová je studentkou malby v atelieru Aleše Ogouna na FDU LS na ZČU v Plzni. Předtím absolvovala SŠUP v Ústí nad Orlicí obor grafický design.
Ve své tvorbě pracuje se symboly a surrealistickým pohledem na svět. Střepy z okamžiků života a minulosti skládá do nových obrazových seskupení žijících v obrazech svým vlastním novým životem. V dřívější tvorbě se věnovala převážně abstrakci a grafické tvorbě. V současnosti se zabývá přírodními motivy jako jsou krajiny, zvířata a celkově život.

Zastavte se
na zastávce