sobota
01.02.2020
29.02.2020
09:30
nutná rezervace
kami.bolfova@gmail.com

Zveme VÁS, ženy, k cyklu 2 setkání s hlínou, tvarem, dotykem, se sebou, svojí touhou, se světem. Cyklus 2 setkání bude cestou ke stvoření MÍSY, skrze kterou prozkoumáme vaši odvahu otevřít se potřebám a touhám i světu kolem nás. Fyzická mísa bude zhmotněním vaší realizace ve světě.
Uvítáme jakékoliv tvary mís, které budou chtít být viděny a dáme šanci ozdobit je krásou vašich šrámů i prasklin. Budeme tvořit i budeme svědky procesu tvoření. Proces zhmotnění mísy bude symbolem pro jakýkoliv váš „projekt“, který chcete dostat do světa a nechat ho uskutečnit se. Využijeme podpory skupiny a i kolektivní ženské moudrosti.
Provází Edita Elsnicová (keramička) a Kamila Bolfová (průvodkyně žen) – ženy různých tvarů, obě s touhou po tvoření, uskutečňování se i sladění se světem kolem nás.
Cena za 1 celodenní setkání, která obsahuje lektorné, materiál (hlínu, engoby, …), vypálení a pronájem prostor je 750,- Kč.
Cena za cyklus je 1500,- Kč.
Kapacita je omezena na 6 účastnic.
Přihlášení na adrese kami.bolfova@gmail.com do 25.ledna 2020
Závaznou zálohu ve výši 1000,- Kč, prosím, pošlete na účet: 670100 – 2205778560/6210

Těšíme se na vás.
Edita a Kamila

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.