čtvrtek
04.04.2019
18:00 až 21:00
cena: 100/150 Kč

Mužský i ženský princip je přítomný v každém z nás a my se v této přednášce zaměříme na některé temné aspekty ženského principu. Prvním bude archetyp Pluta, transformativní tvůrčí i ničivé síly, jejímž obrazovým vyjádřením může být například indická bohyně Kálí. Druhým bude archetyp Lilith, která je často démonizována a přijímá v naší kultuře roli obětovaného beránka – pokusíme se Lilith oddémonizovat a podat její celistvější obraz. A třetím archetypem bude Baba Jaga, mocenská struktura pradávného matriarchátu, která ničivě podkopává partnerské vztahy, intimitu a lásku tím, že mezi mužský a ženský princip zasévá nedůvěru, boj a bolest, které se neustále zacyklují. Na jedné straně Baba Jaga muže kastruje (ale i testuje), na druhé straně tato mocenská struktura ženu chrání před zranitelností, takže jí často žena dává přednost před prouděním lásky, která obnažuje. Jak s Babou Jagou naložit, pokud jste muž anebo pokud jste žena? Všechny tyto archetypy se v praxi prolínají, ale nejsou totožné. Mým východiskem budou zkušenosti z astrologické, terapeutické a konstelační praxe (ale i z osobního života), o které se s vámi rád podělím.
………………………………………………………………………………………………
Pokud si chcete přednášku předplatit,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.