pondělí
16.10.2017
19:30
cena: 70 Kč

VNITŘNÍ ASPEKTY SOBĚSTAČNOSTI aneb Soběstačnost jako duchovní praxe. „Existuje úzký vztah mezi „vnější“ nezávislostí lidského individua a „vnitřní“ svobodou subjektivního vědomí?Pro mě osobně kráčejí obě tyto věci ruku v ruce a nedají se oddělit. Soběstačnost je ve svém nejzazším významu duchovní praxí. A vlastní vědomí člověka je tím nejpevnějším základem jeho osobní nezávislosti.“

Ondřej Landa žil v Japonsku a v budhistických klášterech východní Asie. Pobýval na posvátných místech Indie i v pravoslavných klášterech východní Evropy. Jako angažovaný etnograf studoval malajské muslimy, domorodé Maory Nového Zélandu, i tradiční českou komunitu v rumunském Banátu. A tam i v současnosti žije, tvoří a farmaří.
Tématem jeho přednášky budou především vzájemné souvislosti soběstačného způsobu života a umění meditace, jimiž se prakticky zabývá již více než deset let. V rámci tohoto tématu pak přijde řada i na krátké ukázky cvičení fyzické sebekontroly v podobě některých praktik hathajógy a vybraných disciplín artistiky a jevištního umění. Více na www.offcompany.org

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.