pátek
14.09.2018
18:00

Každá výzva, s níž jsme dnes ve světě konfrontováni, je výsledkem působení příběhu, který si vyprávíme a s nímž se ztotožňujeme. Když dokážeme změnit tento příběh, můžeme změnit všechno. Co přesně to ale znamená? Nikdo nemůže jen tak vykácet deštný prales nebo zotročit či vyhladit celý národ bez příběhu, kterému uvěří dostatečné množství lidí, a který něco podobného ospravedlňuje. Příběhy představují velké metanarační rámce, v kontextu kterých naše konání – ať je jakékoliv – získává v našich očích smysl.
Pokud se chceme dostat ke kořenům globálních výzev, před kterými dnes stojíme, musíme si začít klást hluboké otázky: Jaký příběh to vlastně žijeme? Kým skutečně jsme? Jakou budoucnost chceme společně tvořit? Jaký příběh by nám mohl pomoci se do této budoucnosti dostat?
………………………………………………………………………………………………………….
Pokud si chcete zakoupit vstupenku, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
………………………………………………………………………………………………

Vstupné na místě: 120,-
Vstupné v předprodeji: 100,-

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.