čtvrtek
02.05.2019
18:00 až 21:00
cena: 150/100 Kč
nutná rezervace

Jaký je vztah mezi psychedelickými zkušenostmi a racionálním myšlením? Do jaké míry lze změněné stavy vědomí myslet, tedy vyjádřit prostředky pojmového jazyka? Mohou tyto zkušenosti v nějakém smyslu myšlení obohatit? Tyto otázky stály za projektem, jehož výsledkem je kniha Myslet z psychedelických zkušeností. V přednášce bych se chtěl podělit a společně dále promýšlet také některé z následujících otázek: Do jaké míry mohou psychedelika skutečně otevírat mysl a do jaké míry ji možná také zavírají? V jakém smyslu mohou být pro náš život a psychiku obohacující a v jakém naopak mohou ublížit? Jaký je vztah mezi osobní psychologií a prožitky vyvolanými psychedeliky? Jak lze vysvětlit některé obsahy psychedelických zkušeností, aniž bychom se vraceli k mytologii? Proč jsem se ve své práci vyhnul náboženským interpretacím?
……………………………………………………………………………………………
Pokud si chcete přednášku předplatit, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.