sobota
16.03.2019
14:00 až 19:00
cena: 300/350 Kč
nutná rezervace

AKCE JE PLNĚ OBSAZENA!

Přijďte společně prozpívat odpoledne v kruhu podobně naladěných nadšenců!

MAX 16 ÚČASTNÍKŮ – NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ PŘES TENTO FORMULÁŘ: https://docs.google.com/forms/d/1ukJJz3UBmCIOmV68TQ3SUx3NqzeNC1Gr_yUCRVtWqwY/edit?usp=sharing

Vzhledem k přetlaku zájemců mají přednost účastníci s předem uhrazenou účastí. Na místě už bude volno jen do počtu 16 lidí.

JAK TO BUDE PROBÍHAT:
Můžu vám slíbit, že budeme fakt hodně zpívat. Těšte se na rozverné i srdcervoucí lidové písně, kánony, quodlibet, vícehlasé a cappellové skladby, rytmicko – melodické hříčky s prvky body percussion a příležitost improvizovat a zahrát si na nejrůznější rytmické hudební nástroje. Můžete sami přinášet svoje hudební nápady a hned si je vyzkoušet, bez obav z hodnocení. Můžete se vyřádit! Více o zpívání se mnou najdete na mém blogu http://www.vicehlas.cz/p/neco-o-me.html.

PROGRAM:
Probuzení těla a hlasu.
Rytmická cvičení s prvky body percussion.
Blok českých, moravských a slovenských lidových písní ve vícehlasých úpravách.
Kánony.
Vícehlasé lidové písně ruské, ukrajinské, španělské.

Pohybové hry.
Smyčkování“ bez smyčkovače, zvuková „polévka“.
Kruhové písně a improvizace (s možností zpěvu na mikrofon).
Prostor pro debatu – reflexe účastníků workshopu.
Píseň na cestu domů.

Upozornění: při zpívání většinu času stojíme.

VÍCEHLAS je otevřená skupina pro zpěv ve vícehlase se zaměřením na lidovou hudbu, a cappella zpěv a improvizaci. Žádný nábor, žádné členství – prostě přijdeš a zpíváš. Vítán je každý, kdo má potřebu a chuť zpívat.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CENA A PLATBA:
Cena: 300,- Kč za osobu – platba předem na účet.

Platební údaje: číslo účtu 2300050383/2010

Zpráva pro příjemce: Březen Zastávka

Pokud se odhlásíte nejpozději 3 dny před konáním akce nebo pokud by Vám účast na poslední chvíli nevyšla a Vaše místo obsadí náhradník, případně pokud by se událost z nějakého důvodu na mé straně neuskutečnila, vrátím Vám peníze zpět v plné výši.

KONTAKTY:
Naděžda Hošťálková, FB: www.facebook.com/vicehlas.cz, www.vicehlas.cz, WhatsApp + SMS: +420 775 313 003, E-mail: nadahostalkova@gmail.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
*Kruhová píseň má kořeny v tradicích mnoha domorodých kultur po celém světě. Při společném zpěvu najdou své místo jak zkušení, tak méně sebevědomí zpěváci.

Účastníci stojí v kruhu, uprostřed stojící sólista „rozdává“ zpěvákům motivy, z nichž postupně vzniká mnohovrstevnatá píseň. Je na každém autorovi, zda si píseň promyslí předem nebo se nechá vést okamžitou inspirací. Sólista v roli „dirigenta“ může měnit akcenty a dynamiku skladby „vypínáním, zapínáním, tlumením a zesilováním“ jednotlivých sekcí. Může se k písni připojit vlastní improvizací a rovněž může improvizaci nabídnout ostatním z kruhu.

Píseň se rodí tady a teď, na chvíli zazáří a zase zaniká…

Kromě rozkoše ze splynutí hlasů je v cykličnosti a pulsaci kruhových písní něco fyziologicky neodolatelně příjemného, podvědomě povědomého a zároveň nakažlivého až hypnotizujícího.

Kruhová píseň je skvělou hudební formou pro rozvíjení schopnosti „slyšet sebe“ a zároveň slyšet ostatní zpěváky (vnímání a udržení rytmu a souzvuku) a příležitostí k objevování a zkoumání vlastního potenciálu, k rozšiřování vlastní komfortní zóny, nalezení odvahy dělat chyby a znovunalezení dětské spontánnosti, hravosti a tvořivosti. Je to příležitost zlepšovat svoji schopnost pohotové reakce a zažívat radost z přijetí výzvy a cesta, jak se učit plnému soustředění na přítomný okamžik, nezabývat se úsudkem okolí a potlačit svoje ego ve prospěch celku.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.