čtvrtek
29.03.2018
17:00 až 18:30

Iva Kučerová se představí výstavou kreseb v kombinaci s básněmi. Její postřehy ze života zobrazené v básních a černobílé perokresby perem, někdy v kombinaci s akvarelem nebo fixou, obsahují její autentické proměny duše. Kresby jsou vytvářeny v době klidu a půstu. Jakoby se člověk položil na klidnou vodní hladinu a pozoroval jen plující oblaka. Pocit hlubokého klidu v sobě, to je ten pocit, který z projevu básní a kreseb čiší. Zamyšlení se nad životem samým, schopnost změny mysli, duše i těla…
Více na: www.ivakucerova.cz

Srdečně zveme na vernisáž dne 29. 3. od 17:00 hodin.
Hudební vystoupení Zdeněk Vacek na perkuse.

Výstava trvá do 30. 4. 2018. Navštívit ji můžete každý čtvrtek od 14:00 do 20:00 nebo vždy cca hodinu před jakoukoliv akcí.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.