Půlroční program plný tance, emocí, sebepoznávání, rytmu a zábavy. V rámci 5 dvouhodinových setkání se naučíme nejen základům flamenka, ale především rozpoznávat své emoce a vyjadřovat a sdílet je nejen formou tance. Pomocí práce s koučovacími kartami nahlédneme do svého nitra a podíváme se, kdy a proč se v nás daná emoce objevuje, co nám přináší a jak s ní chceme a můžeme pracovat.

Každé z 5 setkání věnujeme jedné ze základních emocí:
• 18. října 2016 / Radost z bytí teď a tady
• 29. listopadu 2016 / Smutek
• 31. ledna 2016 / Lehkost a hravost
• 28. února 2017 / Ženskost a smyslnost
• 28. března 2017 / Vztek

Pro přihlášení prosím vyplňte formulář na http://1url.cz/Ctwln

Vstupné: 1000,- Kč na celý program

Těší se na Vás Jana Eismanová, Lucie Černá a Katarína K. Svobodová

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.