čtvrtek
06.12.2018
18:00
cena: 100/150 Kč
nutná rezervace

Srdečně Vás zveme na přednášku předního českého biologa Karla Kleisnera. Mnozí se domnívají, že tajemství přírody je vždy nutné dobývat z hlubin kam naše smysly běžně nemají přístup. Proto podceňujeme bezprostředně pozorovatelnou skutečnost na úkor skrytých příčin. Je skutečně to co není vidět automaticky mocnější a pravdivější, než jevy běžně přístupné našim smyslům? Hledisko spojené s povrchem obecně nabývá spíše negativních souvislostí. Obdivujeme hloubku lidského ducha, ale opovrhujeme povrchními názory. Chceme-li ovšem pochopit kde se bere prostor barev, zjevů a tvarů života na Zemi. Nebo proč se organismy projevují svým jedinečným způsobem, je nutné tento tradiční pohled odložit a pohlédnout živým bytostem přímo „do tváře“. Způsob jakým se živé bytosti realizují časoprostorovém kontinuu je ekvivalentní způsobu jejich existence. Jak je vůbec možné, že se dá na živou přírodu při té vší fedrované funkcionalitě a adaptovanosti ještě s gustem dívat? Bytí a jevení je totéž.
…………………………………………………………………………………………….
Pokud si chcete zakoupit vstupenku, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, k tomu připojit název přednášky, datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Mail, na který zašlete informace k platbě: anima.mundi.rezervace@gmail.com

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.