středa
10.04.2019
18:00
cena: 150/100 Kč
nutná rezervace

Pojem kolektivní inteligence se dnes objevuje čím dál častěji napříč obory a diskurzy. A přestože již tento fakt poukazuje na jeho důležitost v dnešní společnosti, stále pro mnohé zní minimálně podezřele, často spíše negativně. Tento negativní sentiment však plyne většinou z neporozumění pojmu kolektivní inteligence a neobeznámenosti s novou kulturní praxí, již lze s tímto pojmem spojovat. Primárním cílem přednášky proto bude zejména vysvětlit, čím kolektivní inteligence je a čím není, seznámit se s historií pojmu, poukázat na přesahy do filosofie, biologie či spirituality a vyvrátit některé mýty, které o kolektivní inteligenci panují. V další části bude představena současnost široké oblasti kolektivní inteligence, včetně příkladů dobré praxe. Součástí přednášky bude promítání dvou krátkých filmů The Global Brain (1983) a When Citizens Assemble (2017).

Tomáš Gardelka pracuje jako webdesigner v Radio Free Europe / Radio Liberty, píše blog o „digitální demokracii“ a dle nálady o sobě rád tvrdí, že je buď umírněný kulturní aktivista nebo nedělní teoretik. V minulosti spolupracoval například s Mezinárodním transpersonálním centrem Holos, dnes spolupracuje se spolkem Pilgrim.
………………………………………………………………………………………………………..
Pokud si chcete přednášku předplatit,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.