čtvrtek
22.02.2018
18:00 až 20:00
cena: 90 Kč

Drazí přátelé, srdečně vás zveme na přednášku Lukáše Karase s názvem Symbol Hada, která se uskuteční 22. 2. 2018 od 18:00 na Plzeňské Zastávce.

Pokud se začneme blíže seznamovat se symbolem hada, tak nás brzy překvapí prostý fakt jeho rozpornosti. Jednou vidíme hada jako pokušitele a podruhé jako posvátné zvíře a nejchytřejší bytost. Někdy pozorujeme hada ve spojení s zemskými silami a jinde zase jako bájného opeřeného hada.

V moha stvořitelských mýtech stojí had na počátku jako tvůrčí princip stvoření.
Symbol hada je univerzální, setkáváme se s ním ve všech náboženstvích, v mnoha mytologiích a pohádkových příbězích. Povaha hada totiž vypovídá něco důležitého o skutečnosti, nejen o skutečnosti psychické, ale lze jej interpretovat také metafyzicky. Had je jak tvůrcem vesmíru, tak i jeho obnovitelem.
V přednášce se např. dozvíme, proč je v buddhismu had vnímán jako ochránce Buddhovy nauky a proč byl Ježíš Kristus s hadem spojován a jaký vztah má k životu, k času a k uskutečnění.

Matka mě zrodila, a ji samotnou já plodím. Jako had, to znamená jako Úroboros, obtěžkává, plodí, rodí, požírá a zabijí sám sebe, a také se povyšuje skrze sebe samého.
(Duch Merkurius – C. G. Jung)

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.“
(Jan 3,14).

Vstupné: 90,-

 

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.