sobota
30.03.2019
10:00 až 18:00

Zpíváme si pro radost a potěšení krátké a jednoduché písně z různých kulturních tradic, ale vždy jsou to písně, které se vztahují k něčemu, co nás přesahuje. Všechno se učíme na místě společně, takže není třeba nějakých předchozích zkušeností. Jen ochota naučit se něco nového. Nejlepší je si zpívání vyzkoušet a zažít účinky na vlastní kůži, nejlépe se zpívá ve skupině, člověk se s potěšením může ponořit do oceánu léčivých vibrací. Výsledný pocit klidu je nepopiratelný. Zváni jsou všichni i ti, kdož si myslí, že neumí zpívat.

Zpíváním provází Zdeněk Houra.
Rezervace místa na: houry@volny.cz
Více akcí a informací: http://houry.cz

Zpěv je jeden z nejlepších a nejpřirozenějších způsobů, jak se dostat do kontaktu se svým vnitřním hlasem, se svou vnitřní silou. Když se sejdeme jako skupina, abychom zpívali, prožíváme klid, mír a pocit bytí teď a tady. Je tam až hmatatelný pocit otevřenosti vůči ostatním a spojení s nimi.

Důležitější, než to, jak náš hlas zní, je zpívat celým srdcem, to je ten nečistější projev. Skrze zvuk mnoha hlasů a jejich harmonii se může naše touha po kráse a jednotě ve světě stávat realitou. Společný zpěv nás otvírá pro radost proudící z nebe na zem.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.