čtvrtek
30.11.2017
18:00
Drazí přátelé, brzy se můžete těšit na Veroniku Andrashko, která pracuje jako psychiatr a výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví. Svou postgraduální vědeckou práci zaměřila na antidepresivní efekt ketaminu.
Je jednou ze„sitterů“ – průvodců psychedelickou zkušeností v rámci současně probíhající experimentální studie s psilocybinem u zdravých dobrovolníků v NUDZ.
Ve své přednášce nastíní cíle a design současného výzkumu psychedelik, který po více než čtyřiceti letech znovu vzniká v České republice.

Přednáška s názvem PSYCHEDELICKÁ RENESANCE se uskuteční 23. 11. 2017 od 18:00 v prostorách Plzeňské Zastávky.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.