pondělí
10.06.2019
17:00 až 20:00
cena: 350 Kč
nutná rezervace

Mnozí z nás se snaží poznat sami sebe, najít sebelásku a rozšifrovat vzorce a přesvědčení, která ovlivňují náš život.Na tomto workshopu si nově a nebo znova zodpovíme otázky: Kdo jsem? Jak mě vidí druzí? Jaká přesvědčení ovlivňují můj život a jak je možné je odložit a nalézt vnitřní klid?

Pracovat budeme formou imaginace, arteterapie, zpětné vazby od skupiny a neverbální řeči těla. Nevědomé obsahy pojmenujeme pomocí symbolů a metafor.

Workshop je určen pro všechny, kteří mají chuť tvořit, jde o kreativní přístup v práci na sobě.

Lektorka Soňa Černá:
5letý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, 2letý výcvik v rodinné terapii, krizová intervence, výcvik v rodinných konstelacích, kurz terapie stínů, šamanský kurz, kurz Cesta, započatý výcvik v neduální terapii, 19 let praxe v terapii závislostí, 4 roky soukromá terapeutická praxe, doprovázení hospicové péči.

Rezervace je nutná do 30.5.2019 na: cerna@point14.cz
Cena 350 Kč
Číslo účtu:8088004001/5500

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.