čtvrtek
07.11.2019
16:30
cena: 5 lekcí 735 Kč
nutná rezervace
zdenkakazdova@seznam.cz

Dotýkám se života dětí ve školách a školkách. Ukazuji dětem, jak je možné včlenit do jejich každodenního života Citlivost, Péči a vzájemnou Ohleduplnost s Respektem k sobě i ostatním. Hrajeme si se slovy, objevujeme jejich sílu. Vkládáme péči a lásku do doteku, který pomáhá a podporuje a zároveň se učíme být v Tichu.
S učiteli pracujeme na atmosféře klidu a pochopení ve třídách a zavádíme další dotekové aktivity do výuky. S rodiči objevujeme nový způsob prožívání jejich společného času s dětmi. S velkým obdivem k učitelům, rodičům a dětem se mi daří skutečně smysluplně naplňovat dny. Více informací na www.misa-cz.com.

Během pěti setkání (45 min./týden) se naučíme masážní sestavu MISP. Doteková aktivita probíhá v oblečení, masírují se rodiče s vlastními dětmi a děti navzájem.

Kurz vede certifikovaná instruktorka MISP Mgr. Zdenka Kazdová

Termíny: čtvrtek 7.11.,14.11., 21.11., 28.11., 5.12.2019
vždy 16.30 – 17.15 hod.
Cena : pár ( dítě + rodič ) 735,- Kč / 5 lekcí
Rezervace do konce října – počet míst max.10 párů:
zdenkakazdova@seznam.cz, 608 979079

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.