čtvrtek
07.06.2018
18:00 až 20:00
cena: 100/120 Kč

V židovské, křesťanské i gnostické tradici se setkáváme s tajemnou postavou Moudrosti, řecky nazývanou Sofie. Ačkoli biblická kniha Přísloví jí přisuzuje privilegované místo po boku Stvořitele při stvoření světa, a východní křesťané po ní kdysi pojmenovali svůj hlavní chrám v Konstantinopoli, zůstalo v evropských duchovních dějinách její jméno spíše skryto. Sofie se pohybovala na okraji náboženských tradic, ve sférách mystiky, alchymie a magie. Kdo je ona tajemná a erotická společnice Nejvyššího? Proč byly její stezky skryty? A co nám může spiritualita založená na Sofii povědět dnes? K čemu nás dnes Sofie volá?

Drazí přátelé, s radostí Vás zveme na přednášku Adama Borziče ODHALENÁ SOFIE: OD SKRYTOSTI K SPOLUBYTÍ.
Na přednášku se můžete těšit 7. 6. 2018 od 18:00 na Plzeňské Zastávce.

……………………..……………………..……………………..……………………..
Pokud si chcete zakoupit vstupenku, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.plzen@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Mail, na který zašlete informace k platbě: anima.mundi.plzen@gmail.com
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………..……………………..……………………..……………………..….

Vstupné na místě: 120,-
Vstupné v předprodeji: 100,-

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.