Naší vizí je spoluutvářet místo, kde se cítíte jako doma nebo na návštěvě u přátel.

Zastávka je místo pro setkávání, sdílení, relaxaci.
Zastávka je komunita založená na společných tvůrčích aktivitách. 
Zastávka je prostor pro:
 
  • pro vlastní i společnou tvorbu
  • osobní rozvoj skrze jógu, meditace, konstelace, tanec, zpěv, ženské i mužské kruhy
  • výstavy, koncerty, divadelní představení, přednášky, promítání, výtvarné kurzy
  • knižní kulturu ve všech podobách (kurzy knižní vazby pro veřejnost, literární čtení a křesty knih, podpora vydavatelské činnosti, sdílená knihovna)
 
Jsme otevřené novým výzvám, nabídkám a příležitostem. Spolupracujeme, respektujeme různost, ctíme proces, otevíráme komunikaci.

Kdo jsme a co děláme?

Jsme tři ženy, které se v roce 2013 nadchly a pustily do rekonstrukce několika prostor nádražní budovy s cílem vytvořit místo pro setkávání, galerii a dílnu na knižní vazbu. V květnu roku 2014 jsme prostor otevřely Evropským dnem sousedů. Během provozu se využití i podoba prostor stále proměňuje, rozšířily jsme svůj pronájem i o nádražní halu a další skladové prostory.

Mgr., BcA. Helena Dienstbierová Šimicová

Dlouhodobě se věnuje kulturní produkci
a realizaci komunitních projektů.
V minulosti pracovala ve společnostech
Johan z.s., Plzeň 2015 o.p.s. a Centrum
pro komunitní práci ZČ. V současné době
se věnuje provozu Zastávky, lektorské
činnosti (jóga, setkání pro ženy).

+420 777 793 735
simicova.h@seznam.cz

Mgr. Petra Plucnarová

Působí jako učitelka výtvarného oboru
na ZUŠ Sokolovská, provozuje Galerii
v podchodu (Fresh Air Gallery).
V současné době je na mateřské.
Věnuje se bylinkám, aromaterapii,
lektorské činnosti (jóga, setkání
pro ženy).

+420 607 748 692
petra.plucnarova@post.cz

Mgr. Petra Štěpánová

Je zaměstnána v Johan z.s. na pozici
koordinátorky mezinárodních projektů
a PR, pracovala jako koordinátorka
projektu Skryté město (Kvas o.s.,
podpořeno Plzní 2015 o.p.s.). V současné
době ji můžete potkat i v Le Frenchie café
ve Smetanových sadech.

+420 777 353 683
pstepanova@seznam.cz

Máme celou řadu spolupracovníků, kteří na Zastávce pravidelně tvoří a nabízejí své aktivity veřejnosti: Olga Yakubovskaya (výtvarné kurzy), Petr Jiras (fotografické dílny), Animánie (dětský filmový klub), Flowing Bridges (Points Of You a Lego Seriuos Play), Almadela events (Vlaďka Boudová, Barva všecky) a Gateway – Brána k harmonii duše a těla (Martina Rosemary Jandová, konstelace), Zdeňek Houra (společné zpívání), Jan Sojka (literární večery s poezií), David Franklin, Jan Dienstbier a Michal Slivka (Shintaido ČR), Iva Kratochvílová a Helena D. Šimicová (kundaliní jóga), Eva Vanišová, David Frej a Jaroslav Kraus (výlety za bylinkami), Jan Dienstbier a Jakub Rataj (meditace), Soňa Henigová (Oshova taneční meditace), Dennis Lammas (drumming circles) a další.

Přidejte se k nám!

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.