čtvrtek
11.10.2018
18:00

Lukáš Karas se ve své přednášce pokusí představit jedinečného myslitele francouzského původu. Pierre Teilhard de Chardin patří bezesporu k nejoriginálnější myslitelům dvacátého století. Jako jezuitský myslitel a vědec, geolog a paleontolog, světu představil teorii nahlížející evoluci jako přírodní proces vrcholící v momentu plného uskutečnění. Tento bod Chardin nazývá bodem Omega a chápe jej jako situaci, k níž je příroda aktivně přitahována a v němž dosahuje plné jednoty. Pierre Teilhard de Chardin chápe vesmír jako smysluplný celek, čímž předkládá zcela odlišný pohled na život a přírodu než činí dnešní biologie silně ovlivněná genetickým determinismem Richarda Dawkinse.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.