čtvrtek
14.05.2020
18:30 až 21:00
nutná rezervace

Jednou stranou mince mužského konání je akceschopnost, iniciativa, průbojnost. Nicméně občas je fajn pokud tyto kvality vychází z druhé strany mince – ticha, klidu, vnitřní moudrosti.
Cest do ticha je řada a jednou z královských disciplín je meditace. V rámci tohoto kruhu budeme aktivně praktikovat vnitřní ticho 🙂 a to formou několika typů meditací. Vše v kruhu, se sdílením, osobně, respektem k sobě i k pravidlům dnešní doby.

Určeno pro první kontakt s meditací i pro zkušené meditující. Budu se těšit. Sraz v 18:15 na Zastávce.

Potvrď prosím svou účast na sinal.martin@gmail.com nebo 608 238 775
Večer facilituje Martin Šinal

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.