Udělej pro sebe to nejdůležitější a rozhodni se. Prožij rok v mužské skupině a prozkoumej svou životní cestu od špičky nosu po vzdálené horizonty. Začínáme prvním setkáním ve čtvrtek 6. října 2016 v Plzni.

Ucelený program sedmi tematických setkání a třídenního iniciačního workshopu Ti nabídne příležitost získat nové podněty pro osobní i profesní rozvoj, podporu a přijetí v mužském světě, i mapu vlastního života s vědomím toho, odkud a kam směřuješ.

Liga otevřených mužů nabízí mužům, kteří se rozhodli pro změnu, systematický kurz:

7 tematických večerů a iniciační víkend

Kurz má formu mužské skupiny (pro max. 14 mužů) s dohodnutými pravidly a cíli. Hlavními zásadami jsou bezpečný prostor, partnerský přístup a profesionální vedení. Používají se různé metody: sdílení zkušeností, experimenty, krátké přednášky, práce s tělem, poradní sbor, individuální konzultace aj.

Co řekne účastník po kurzu:

  • vím nebo aspoň tuším, odkud a kam směřuji
  • mám nové podněty pro osobní i profesní růst
  • získal jsem podporu a zpětnou vazbu
  • rozvíjím hodnoty jako odpovědnost, odvaha, originalita, otevřenost
  • mám mapu vlastního života
  • mohu být průvodcem pro jiné muže

 

Mužskou cestu prošlápli a skupinu povedou:

Mgr. Michal Vybíral

Mgr. Michal Vybíral

Lektor LOMu, psychoterapeut a poradce
michal.vybiral@ilom.cz
723 283 857

oleg

Oleg Maischeider

Lektor LOMu, terapeut
oleg.maischeider@ilom.cz
721 510 553

Máme dlouholetou zkušenost s vedením mužských skupin. Naše názory viz. např. Michalovy články Jsem blázen, když chodím na mužskou skupinu? Nebo Muži a agrese.

 

Základní informace:
Začínáme prvním setkáním ve čtvrtek 6. října 2016 (19 – 22.30 h),
končíme iniciačním víkendem v přírodě v květnu nebo červnu 2017.
Místo konání: Plzeň – Zastávka, Přeštická 4/1761
Zájemci o kurz dostanou pozvánku na vstupní interview, při němž si s vedoucím kurzu vzájemně ujasní potřeby, očekávání a možnosti; bude také prostor na otázky.
Poplatek za interview je 200 Kč.

Cena za celý kurz je 6 100 Kč.

Zahrnuje i ubytování (bez stravy) na závěrečném víkendu. Sponzorská cena činí 6 800 Kč.
Cena pro studenty a muže v obtížné sociální situaci je 5 400 Kč. Volba se nezdůvodňuje.
V případě potřeby je možné dohodnout individuální splátkový kalendář.
Platí se do 15 dnů po potvrzení účasti na vstupním interview na účet LOMu 2500601848/2010, variabilní symbol 164, do zprávy pro příjemce napište své jméno.
Přihláška je závazná. Storno poplatky: do 15 dnů před konáním akce 50 %, poté 100 %.

Přihlášky přijímáme do 15. září 2016 nebo do naplnění skupiny prostřednictvím tohoto on-line formuláře. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na adrese info@ilom.cz

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.