čtvrtek
11.04.2019
18:00 až 21:00

Potíže prožívané denně na osobní i kolektivní úrovni mohou skrývat na první pohled nezřetelná poselství. Klíčem k jejich srozumitelnosti může být hledání metafor skrytých za tím, čemu běžně říkáme problém, bolest, nemoc. Zahlédnout tyto zprávy může být užitečné nejen pro náš každodenní život. V propletení osobních, rodinných i světových událostí můžeme zahlédnout tajemství, která dávají našim životům hloubku, smysl a širší rozměr. Cvičit naše uvědomění vůči rozmanitosti těchto zpráv může mít léčivý rozměr. Setkání nás formou teoretických vstupů, individuálních cvičení i skupinové diskuze provede konceptem, který procesově orientovaná psychologie, rozvíjená americkým psychoterapeutem Arnoldem Mindellem, nazývá hluboká demokracie.

Mgr. Martin Nawrath
Facilitátor, terapeut, lektor, konzultant, specialista na participaci veřejnosti v rozhodovacích procesech, zejména v kontextu ochrany životního prostředí. Vzhledem k neexistenci nabídky studií alchymistických vystudoval na Masarykově univerzitě biochemii. Mimo jiné absolvoval roční výcvik ve facilitaci skupinových procesů a aktuálně je studentem výcviku procesově orientované práce (processwork.cz). Svou nejhlubší podstatou je básník, ale nikdy by to nikam veřejně nenapsal. Své básně píše do šuplíku, ranní úvahy pro stanici Českého rozhlasu Vltava.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.