sobota
13.04.2019
9:30 až 16:00
cena: 800 Kč

Systemické konstelace pomáhají osobnímu růstu. Usnadňují pochopení těžkých životních situací, slouží k osvobození od nefunkčních, rodinných, vzorců chování a návyků, kterými se většinou nevědomě řídíme. Pomáhají nahlédnout do problému, který Vás zrovna trápí v jakékoliv oblasti života, objektivně a s odstupem.

———————-
Jak to probíhá?
———————-

Každá konstelace probíhá tak, že na začátku se klient posadí vedle lektora a stručně popíše svou „zakázku“ – tedy téma, na které se chce podívat. Pak sdělí fakta a důležité události týkající se tématu. Lektor pak určí, za koho si má klient vybrat zástupce. Klient to vlastní volbou provede a rozestaví je do pozic tak, jak to cítí. Po postavení konstelace se klient opět posadí a konstelace může začít.

Zástupci následují své vnitřní impulsy k pohybu, na vyzvání lektora sdělují své pocity a vnímají celkovou dynamiku. Důležitá je upřímnost a pravdivost – nejedná se o mentální tvoření, ale o vyjádření skutečných vlastních pocitů, ať už jsou jakékoliv. Hledáme dynamiku systému, testujeme nové pozice účastníků – ty často velmi výrazně mění pocity a vztahy mezi zástupci. Tyto nové pohyby a energie zharmonizují a uvedou systém do rovnováhy.

Není potřeba přicházet se zásadním tématem či problémem, většinou to správné téma ve správný okamžik přijde samo.

————–
Lektoři
————–
Konstelace vede zkušený, certifikovaný lektor Tomáš Vojtěchovský (cestoukonstelaci.cz) a Jiří Beran (jirkaberan.com)

————-
Cena a místo konání
————-
Cena 800,- Kč
Informace o způsobu platby zašleme na základě potvrzení účasti do zprávy přes messenger

Místo: www.plzenzastavka.cz
————–
Co s sebou?
—————
Svačinu

Pohodlné oblečení

Přezůvky

Naladění:-)

Těšíme se na viděnou!

PhDr. Jiří Beran, Ph.D.
Centrum Rozvoje Osobnosti
jirka@jirkaberan.com

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.