pátek
25.10.2019
18:00 až 23:00
cena: 150 Kč
nutná rezervace

Jak se (ne)zamilovat? Projektivní a vysnívající procesy ve vztazích…Příležitost podívat se na vybrané typy práce a koncepty, které Procesově orientovaná psychologie nabízí pro práci se vztahy. Na vlastní kůži si vyzkoušíme několik praktických cvičení. Ta nám snad umožní se zasnít, možná se i probudit, ale v každém případě nám nabídne způsob, jak si můžeme být více vědomi toho, kdo nebo co nás vlastně přitahuje. Provází Hynek Valenta.

Cena setkání: 150 Kč (platba na místě)
Registrace zde: https://forms.gle/5jhHvhqd6ijwEMMF9

O Hynkovi: řadu let se snaží porozumět sobě, vztahům mezi lidmi, hmotou a duchem, v rodině užší i širší, s přáteli známými i neznámými. Možná i za tím účelem si se svojí manželkou pořídil dva syny a čtyři dcery. Prošel fyzikou, ekonomií a psychologií. Pracuje s jednotlivci, páry, skupinami i celými organizacemi. Ve své práci vychází z přístupů humanisticky orientované psychologie, konkrétně Gestalt terapie, Jungiánská analýza, systemika, práce s tělem apod. V současnosti je v závěrečné fázi mezinárodního výcviku procesové práce v Bratislavě. (Ing. et Ing. et Bc. Hynek Valenta – *1968)

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.