pátek
10.11.2017
17:00 až 18:00
cena: 50 Kč
nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz

Izraelské tance jsou tance, které vznikaly a vznikají ve státě Izrael. Některé se tančí na liturgické písně, ale není to pravidlem. Zvláště ty modernější se tančí na moderní izraelskou hudbu. Tato hodina je vhodná pro začátečníky i ty, kdo už absolvovali nějaké předchozí lekce.

Tančí se zpravidla v kruhu, nezáleží tedy na skladbě tanečníků co do počtu mužů a žen. Na rozdíl od Tanců univerzálního míru se tančí na reprodukovanou hudbu, není tedy potřeba zároveň tančit a zpívat.

Lekce se konají pravidelně 1x za 14 dní, vždy v pátek.
Další termíny: 

22. 9. / čas 17:00 – 18:00 / vstupné 50 Kč

6. 10. / čas 18:00 – 20:00 / vstupné 100 Kč

20. 10. / čas 17:00 – 18:00 / vstupné 50 Kč

10. 11. / čas 18:00 – 20:00 / vstupné 100 Kč

24. 11. / čas 17:00 – 18:00 / vstupné 50 Kč

8. 12. / čas 18:00 – 20:00 / vstupné 100 Kč

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).
Cena: 100 Kč
Registrace na: Mirka.Mintal@seznam.cz

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.