Cílem je vytvořit soudržnou skupinu setkávající se jednou týdně na dvě hodiny, v jejímž kruhu se budeme učit pracovat se sny, porozumět jejich významu, odhalíme náš osobní příběh a podpoříme osobní růst.

Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický výklad pohádek, studium symboliky a mytologie, práci s vnitřním dítětem, aktivní imaginaci a mnoho dalšího.
Zároveň se pokusíme vytvořit prostředí vzájemné blízkosti a důvěry, která je pro takovou práci nezbytná.
Setkání by probíhalo na Plzeňské Zastávce a cena za jeden večer bude činit 100Kč.
Kapacita skupiny je omezená a prosím zvažte, zda je ve vašich silách na kurz docházet dlouhodobě.

Děkuji a těším se na Vás od září každé pondělí  a každé úterý od 19.00 hodin.
Lukáš Karas

Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše.
Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů.
Kam tento indviduční proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

Ve snaze porozumět fascinujícímu procesu duševního růstu se Lukáš Karas dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti.
Avšak nejčastěji, ve snaze osvětlit duševní obsahy, pracoval s vlastními sny. A právě skrze úsilí porozumět vlastním snům, dospěl k závěru, že práce se sny, může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.