čtvrtek
31.01.2019
18:00 až 21:00

Biolog, antropolog, filosof, kybernetik a systémový teoretik Gregory Bateson (1904-1980) byl jedním z největších myslitelů 20. století, který významným způsobem ovlivnil širokou škálu oborů – antropologii, kybernetiku, psychiatrii, rodinnou terapii, ekologii, urbánní plánování a zejména kognitivní vědy. Bateson byl průkopníkem nového způsobu holistického myšlení v rámci vztahů, vzorů a kontextů, které je nesmírně důležité pro naší dobu, protože vztahy jsou podstatou živého světa. Abychom dokázali živý svět pochopit, potřebujeme si osvojit nový jazyk vztahů. Vynikající dokumentární film Ekologie mysli od Batesonovy dcery Nory Batesonové, který si promítneme, dokládá, že způsob uvažování Gregory Batesona otevírá praktické přístupy k řešení velkých problémů, s nimiž jsme dnes, v době globální ekologické a klimatické krize, konfrontováni.

Jiří Zemánek je historik umění, svobodný kurátor, kulturní aktivista a překladatel; založil občanská sdružení Pilgrim, český Budapešťský klub a Potulnou univerzitu přírody. V současné době žije v Pošumaví v Kváskovicích u Drážova.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.