úterý
17.12.2019
19:00 až 21:00
cena: 100/150,- Kč
nutná rezervace

Přednáška stručně přiblíží současný pohled vědy na fenomenologii a mechanismus účinku psychedelik v mozku, ale zaměří se na evoluci psychedelie. Psychedelické látky provázejí lidstvo odnepaměti, což dokumentuje řada archeologických nálezů. Fylogenetický význam psychedelik by mohl spočívat například ve vývoji abstraktního myšlení a jazyka. Sdělení se bude zabývat stručně historickým kontextem – psychedelickou revolucí a psychedelickými experimenty 60. let 20. století v bývalém Československu. Jaká je však role psychedelik v současném světě? Globalizace proměňuje tradiční šamanismus a tradiční šamanismus inspiruje západní medicínu. Medicínské využití psychedelik, psychedelická psychoterapie a transformace psychiatrie. Sebe-rozvojové využití psychedelik a svoboda zvolit si stav vědomí. Přednáška přiblíží úskalí sbližování zdánlivě neslučitelných diskurzů ve světle evoluce psychedelického vědomí.

MUDr. Filip Tylš je psychiatr, neurovědec a psychoterapeut, zakládající člen CZEPS; filip.tyls@nudz.cz; www.nudz.cz; www.czeps.org; https://www.researchgate.net/profile/Filip_Tyls

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Česká psychedelická společnost
3. lékařská fakulta UK
………………………………………………………………………
Pokud si chcete přednášku předplatit,  pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili. Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.