Co je Vaší aktuální potřebou? Být tou, která pečuje o druhé, opatruje, vyučuje, podporuje nebo se cítíte být ženou, jejíž hlavní výzvou je vztah k partnerovi nebo směřujete ke splnění svého úkolu ve světě nebo…?

Celodenní prožitkové semináře v rámci cyklu Čtyř archetypů ženské duše podle Toni Wolffové. Pravidelná otevřená setkání pro ženy, které hledají společenství, kde se mohou projevit a být přijímané takové, jaké jsou. Chceme, aby společná setkání byla prostorem svobody, tvorby, vzájemné podpory, inspirace, péče, poznání. Postupně se dotkneme řady témat a ženských energií, které žijeme vědomě či zatím nevědomě. Prozkoumáme čtyři archetypy (Hetéra, Matka, Amazonka a Médium) včetně jejich stínové podoby. Společně je procítíme a vyjádříme barvou, tělem, hlasem, slovem.

Termíny:

18. 9. 2016 / od 10:00 do 18:00
23. 10. 2016 / od 10:00 do 18:00
26. 11. 2016 / od 10:00 do 18:00
29. 1. 2017 / od 10:00 do 18:00

Lektorky:

Kamila Bolfová a Helena D. Šimicová
Přihlášky a dotazy: kami.bolfova@gmail.com, 777 097 303
Cena jednoho setkání: 800,– Kč (platba na místě)

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.