čtvrtek
17.05.2018
18:00 až 21:00

Drazí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání s Vladimírou Šubertovou. Ve své přednášce Cesta ženy jako tanec vnitřní a vnější autonomie nám prostřednictvím své praxe kontaktního specialisty zprostředkuje náhled do ženské duše a poskytne vzácnou radu v úsilí o nalezení zdravého vztahu k vlastní autonomii. V přednášce se tak pokusí poukázat na to, že teprve až s rozvojem zdravé autonomie může člověk přinášet prospěch širšímu společenství.

Vladimíra Šubertová dlouhodobě spolupracuje s Pjérem la Šé´zem a je spoluautorkou jedné z jeho posledních knih.
Dále je kontaktní specialista usilující o integraci práce s tělem a myslí jako celku. Zaměřuje se na vědomí kontakt – verbální i neverbální – jeho léčivou sílu.Trénuje koncentraci a pozornost v procesu autonomního myšlení a jednání. Snaží se podporovat mentální i fyzickou pružnost jako nástroj života.
Celoživotně studuje i různé alternativní, šamanské, sebeobjevné, svěží a nadoborové techniky nejrůznějšího druhu, které posouvají pohodlné a stereotypní hranice prožívání a užívání sebe samého a rozšiřují tak vědomí…. jeho pružnost a koncentraci. Autenticitu. Ve své dvacetileté praxi učí profesionály i laiky různým haptickým dovednostem, využívám myofasciální masérské techniky a psychosomatický konktext.
Jako průvodce se orientuje na člověka v krizi, zvláště psychospirituální krizi, hledajícího smysl svého života… sílu, hloubku, uvolnění a radost v jeho hře. Podporuje spojení a propojení, autonomii a využití vlastní kreativity ve všech rovinách vědomí, které jsou lidé ochotni a schopni kontaktovat.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.