čtvrtek
19.10.2017
17:00
cena: 150 Kč

Pravidelná setkání se Zdeňkem Píclem. Aktuálně zveme na téma třetí čakry, které souvisí s vůlí, osobní silou, sebeúctou, sebevymezením… s elementem ohně… Její energie začíná převažovat v našem vývoji v období puberty. Stínové kvality – stud, strach z kritiky a odmítnutí. Na fyzické úrovni můžeme sledovat oblast žaludku, slinivky břišní, žlučník, játra a obecně trávení.
Posvátná pravda třetí čakry zní „Cti sebe sama!“
Společný kruh, praktické tipy jak s danými tématy pracovat.
Vstupné: 150 Kč

Další termíny:
16. 11. 2017 / 18:00 / 4. čakra
5. 12. 2017 / 18:30 / 5. čakra
19. 12. 2017 / 18:30 / Kruh o smrti

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.