čtvrtek
19.07.2018
22.07.2018
cena: 2 700 / 2350 Kč
nutná rezervace
simicova.h@seznam.cz

Co se stane ve vašem životě, když se zastavíte? Co se vynoří? Co si dopřejete zobrazit, vytvarovat, vyjádřit, čeho se dotknout? Nebudeme vás učit malovat, budeme společně otevírat svobodnější přístup k tvorbě. Pojďte to vyzkoušet a prozkoumat. Pojďte si dopřát být v přítomnosti na papíře, ve svých rukách, prstech, prostě ve svém těle (se štětcem, tužkou, uhlem, pastelem či hlínou). Budeme tvořit skrze větší pozornost k sobě samým, k impulsům, které přicházejí zevnitř i zvenku. Budeme v pohybu i v klidu, v tichém ponoření meditace i sdílení v hlase či tanci.
Budeme si dovolovat vlastní tvořivou expresi bez hodnocení výstupů.

Setkání je určeno lidem, kteří jsou připraveni experimentovat, s radostí i odvahou zkoumat nové přístupy a objevovat sebe sama. Nepotřebujete žádnou předchozí výtvarnou zkušenost!

Termín: čtvrtek 19. 7. (18:00) – neděle 22. 7. (17:00)
Místo: Plzeň zastávka, Přeštická 4, Plzeň
www.plzenzastavka.cz

Cena: 2 700 Kč (lektorné, základní materiál, nájem prostor)
Včasné přihlášky do 1. 7. 2018 (zvýhodněná cena 2 350 Kč)
Přihláška na: simicova.h@seznam.cz, 777 793 735

Průvodkyněmi jsou:
Kamila Bolfová
Věnuje se facilitaci, arteterapii, profesní navigaci, ve své práci se inspiruje přístupem procesově orientované psychologie, konceptem VEDIC ART i antroposofickou arteterapií, má ráda pohyb a hru s tělem, jaro a radost z jakéhokoliv tvoření.
a
Helena Dientsbierová Šimicová
Věnuje se provozu centra Plzeň zastávka, kundaliní józe, příležitostně facilitaci a průvodcování seminářů pro ženy. Vystudovala výtvarný obor a v posledních letech pro sebe objevuje potenciál tvorby jako seberozvojové metody. Inspiruje jí koncept Vedic Art, Dharma Art, filosofie Touch drawings a Umělcovy cesty.

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.