úterý
30.04.2019
19:00

Co je to sebeřízené vzdělávání a jaké jsou jeho principy? Co jsou svobodné školy, unschooling a další modely sebeřízeného vzdělávání a jaký je rozdíl mezi nimi a individuálním vzděláváním? Jak sebeřízené vzdělávání funguje v ČR i ve světě a jak by mohlo fungovat?
O tom všem a mnohém dalším s Vámi přijede besedovat Zdeňka Šíp Staňková z iniciativy Svoboda učení. Přijďte se s námi setkat, poznat se, diskutovat, čerpat i sdílet zkušenosti, síťovat, začít a rozvíjet spolupráci.
Apel Svobody učení nejlépe vystihuje o čem beseda bude.

Těšíme se na Vás v Plzni…

Apel Svobody učení
http://www.svobodauceni.cz/SU_APEL_2019.pdf

Kampaň za Sebeřízené vzdělávání
https://www.facebook.com/events/2297327923844461/

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.