pátek
07.12.2018
18:00
nutná rezervace
houry@volny.cz

Tradiční adventní oslava s jednoduchým společným tancem a zpěvem. Léčivé a očišťující… Aramejský Otčenáš vytvořený Saadim (Neil Dougles Klotz) jako cyklus tanců na známá Ježíšova slova. Mezi stovkami kruhových tanců, které se tančí po celém světě, a které v Plzni dlouhodobě uvádí certifikovaná lektorka Martina Hourová, zaujímá Aramejský Otčenáš výsadní postavení, spolu s dalšími cykly na motivy Blahoslavenství, Genesis, Já Jsem…

Vhodné i pro nově příchozí, vše se společně naučíme. Rezervace místa na: houry@volny.cz

Více akcí a informací: http://houry.cz

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.