čtvrtek
12.12.2019
18:00 až 21:00
cena: 100/150,- Kč
nutná rezervace
anima.mundi.rezervace@gmail.com

Mnoho lidí se z velmi dobrého důvodu vyhýbá zkušenosti s animou/animem. Přirozené obranné mechanismy já se snaží takovému pokušení zabránit. Malí chlapci utíkají od holčiček, které se jim zdají být příliš přitažlivé a silné, protože intuitivně vědí, že nejsou schopni takové výzvě čelit. Někdy se i dospělí muži chovají stejně, a to proto, že anima je ničitelkou konvenčních manželství i kariéry. Ženy také odolávají pokušení dionýsovského anima podlehnout extázi, příslibům naplnění a neoddají se úplně lásce, protože také zde číhá reálné nebezpečí šílenství a roztrhání na kusy. Ona je bohyně, která stále umírá a vstává z mrtvých, vede muže do plamenů vášně a nakonec k jejich zkáze.
Jung se domnívá, že pokud je člověk ochoten vydržet plameny emocí a vášně, bude proměněn. Zkušenost s tímto archetypem, kolektivním nevědomím a jeho silami vede k úplné novému stavu vědomí, v němž se psychická realita jeví tak přesvědčivá, jako se jeví hmotný svět našim smyslům. Jakmile je struktura anima/animus rozpoznána jako transcendentní činitel, Mája, stane se mostem ke zcela novému chápání světa. Zkušenost s animou/animem je královskou cestou k bytostnému Já.
Murray Stein
…………………………………………………………………………………………
Pokud si chcete přednášku předplatit, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě:150,-

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.