čtvrtek
21.03.2019
18:00 až 20:00
cena: 100/150 Kč

Kosmický Kristus, pro někoho možná překvapivé spojení. Ovšem v křesťanské duchovní tradici jev nikoli okrajový. Od východních církevních otců, přes středověké mystiky, ruské náboženské filosofy a esoteriky přelomu 19.století a 20. století až po Teillarda de Chardin a Matthewa Foxe mnozí oslavovali a uctívali kosmického Krista – Krista přítomného ve všem živém. Dnes, ve věku ekologické krize je tento polozapomenutý motiv křesťanské spirituality víc než zapotřebí. Učí nás úctě k našemu domovu, lásce k Zemi a jejím obyvatelům i celému kosmu.
…………………………………………………………………………………………………….
“Antropo-kosmické” sjednocení se plně uskuteční, až Bůh bude ve všech a ve všem (srov. 1 Kor 15, 28). Solovjev mistrovsky poukázal na to, jak celý kosmický proces, veškerý vývoj přírody od nejzákladnějších prvků přes lidské vědomí až po dlouhý vývoj světových dějin, jak vše tíhne k Bohu-člověku, ke Kristu vtělenému a ke Kristu kosmickému. Stvoření je chápáno jako počátek a kosmická evoluce jako progresivní inkarnace, jak vysvětluje i Bulgakov. Vtělením Bůh dovršuje své stvoření a tím samým jej ospravedlňuje.
…………………………………………………………………………………………………………
Pokud si chcete přednášku předplatit,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji:100,-
……………………………………………………………………………………………..
Vstupné na místě: 150,-
Vstupné v předprodeji: 100,-

Zastavte se
na zastávce

V budově bývalého nádraží nabízíme od května roku 2014 inspirativní a příjemný prostor pro tvorbu a relaxaci. Věříme, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás může kultivovat. Proto společně utváříme místo, kde můžete zpomalit a skrze tvůrčí činnost, umělecký či kulinářský zážitek vnímat život tady a teď a potkávat se se zajímavými lidmi nejen nad dobrou kávou.
Tak jako se proměňujeme my, proměňuje se i naše nabídka aktivit. Momentálně si u nás můžete zajít na výstavu, koncert, literární čtení, dětský filmový klub, zacvičit si jógu, společně zpívat, tančit, malovat a slavit tradiční svátky během celého roku.
Venku na perónu či v parku se zahrádkou můžete posedět na designových lavicích. Uvnitř můžete prohlédnout a zakoupit originální výrobky mladých výtvarníků, vyměnit knihy, které jste již přečetli za jiné nebo se začíst do poezie plzeňských tvůrců.